Utbildning för styrgruppsmedlemmar

Många företag ser idag över sina satsnings- och projektportföljer för att säkra att affärssatsningarna verkligen kommer att leverera önskat affärsvärde. Forskning inom området, säger att så få som 30% av projekten levererar affärsvärde och att detta till stor del beror på bristande kompetens på verksamhets- och affärssidan av projekten. Idag ökar kraven ytterligare då många verksamheter arbetar med agila metoder och oftare väljer att outscourca verksamhet.

Vi erbjuder utbildning för styrgrupper och styrgruppsmedlemmar. Vår holistiska metodik ger styrgruppsmedlemmar ökad förmåga att bedriva styrgruppsarbete med kvalité och att säkra att satsningar och projekt når önskade effekter.

Under en utbildningen får du som är styrgruppsmedlem ökad kompetens i att förstå hur idéer och projekt bidrar till affären och dess resultat. Du får lära dig om rollen som styrgruppsmedlem och arbetsformerna för styrgrupper. Du får kunskap om projekts olika faser och vad som är kritiskt för styrgruppen under dessa. Du får kännedom om de vanligaste fallgroparna och kan därmed undvika dem. Förutom teori har vi också praktiska genomgångar där vi förklarar nödvändigt tillvägagångssätt och handgrepp.

Ingår också

  • Kursmaterial
  • Möjlighet till internationellt diplom efter godkänt test
  • Möjlighet till utökat stöd efter genomgången kurs

Våra utbildare

Våra utbildare är erfarna specialister från näringslivet. De har haft anställning som utvecklingschefer och projektledare och har flerårig erfarenhet av att själva ha agerat projektbeställare för internationella satsningar.

Vi använder oss endast av diplomerade utbildare i undervisning och träning. Utbildningsupplägget är kvalitetssäkrat av behörig lärare och rektor.

Kursen skräddarsys för ditt företag. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion och offert . Du hittar våra kontaktuppgifter här.