Att skriva beslutsunderlag för en satsning eller ett projekt

För en satsning eller ett projekt är beslutsdokumentet med sitt business case det mest kritiska dokumentet. Trots detta är kunskaperna ofta låga kring varför ett sådant dokument behövs.

Osäkerheten är stor om vem som skriver, godkänner och förvaltar ett sådant dokument. Alltför ofta håller beslutsdokument för låg kvalitet och i en del fall saknas det helt.

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna fördjupad förståelse för detta ofta helt avgörande dokument. Vi lär deltagarna att skriva och använda ett beslutsunderlag med business case i teorin såväl som i praktiken. På detta sätt kan enskilda och organisationer öka sin förmåga att säkerställa att rätt satsning och/eller projekt framgångsrikt startas och genomförs oavsett storlek eller komplexitet.

Kursinnehåll

  • Introduktion, Översikt, Exempel på scenarier för satsningar och projekt
  • Genomgång av en välbeprövad modell i sju steg för skrivande av beslutsunderlag
  • Investeringskalkylering, kostnad & intäktsanalys
  • Mall och checklista för beslutsunderlag
  • Förberedelser, genomförande och efterarbete
  • Trender, metoder och vanliga fallgropar

Ingår också

  • Kursmaterial
  • Möjlighet till internationellt diplom efter godkänt test
  • Möjlighet till individuell coaching efter genomgången utbildning

Våra utbildare

Våra utbildare är erfarna specialister från näringslivet. De har haft anställning som utvecklingschefer och projektledare och har flerårig erfarenhet av att själva ha agerat projektbeställare för internationella satsningar.

Vi använder oss endast av diplomerade utbildare i undervisning och träning. Alla våra utbildningar är kvalitetssäkrade av behörig lärare och rektor.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion och offert. Du hittar våra kontaktuppgifter här.