Exempel på uppdrag vi har fått förtroende att genomföra tillsammans med våra uppdragsgivare.

Affärs- och verksamhetsplanering, förändringsprojektledning

 • Expansion
 • Nyetablering
 • Säljutveckling
 • Nya geografiska marknader
 • Nya produkter, tjänster och koncept
 • Generationsskifte
 • Turn around
 • Outsourcing
 • Effektivisering
 • Digitalisering
 • Processorientering
 • Upphandling
 • Compliance
 • Säkerhetsskydd
 • Försäljning, köp och sammanslagningar av bolag

Utbildning och inspirerande föreläsningar

 • Visions och värderingsstyrning av företag
 • Naturens betydelse för människor och affärer
 • Blue Ocean Strategy
 • Change Management
 • Att sätta ihop och arbeta med en ledningsgrupp
 • Metodik för beställare
 • Styrgruppsarbete
 • Projektledning för affärsmän
 • Förändringsprocesser i företag
 • Processer och processstyrning
 • Försäljning – Metodik, strategi och taktik
 • Affärsutveckling 0 - 100
 • Utvecklingen inom handeln
 • Digitalisering - Historia och framtid

        Läs mer om våra utbildningar här.

Vi har fått förtroendet att hjälpa ägare och ledare i fler än 100 företag och andra organisationer. Läs mer om våra uppdragsgivare här.

Affärsstöd

 • Coaching av ägare, styrelser och företagsledare
 • Affärs- och verksamhetsplanering
 • Ägardirektiv/Bolagsordning
 • Organisation av styrelse, arbetsordning
 • Rekrytering av styrelse, VD och nyckelpersoner
 • Riskanalyser
 • Scenarieplanering
 • Reviewer och 2ond opinions
 • Styrning och uppföljning av aktiviteter, satsningar och projekt
 • Beställarstöd
 • Change Management
 • Projektledning
 • Workshopledning
 • Konferensledning
 • Person- och grupputveckling
 • Corporate center set up
 • Upphandling och Anbud
 • Konferensplanering
 • Administration av pensionsstiftelser
 • Säkerhetsskyddslagen

Kontakta oss för mer information här.