En procent för planeten

Som medlemmar i den internationella organisationen 1% for the Planet investerar vi minst 1% av den årliga omsättningen i olika projekt som bidrar till naturens bästa.

Yvon Chouinard, grundare och ägare av Patagonia, och Craig Mathews, ägare av Blue Ribbon Flies har byggt upp två framgångsrika företag och förstod tidigt att det var en god affär att skydda de naturresurser som gjorde dem framgångsrika i näringslivet. De grundade därför organisationen 1% for the Planet i USA 2002.

Idag har organisationen vuxit till en global rörelse med mer än 3000 medlemsföretag i 45 länder som alla förstår värdet av att skydda vår natur.

Som medlem väljer man själv vilka projekt man vill investera i. Organisationen bidrar med kunskaper om vilka projekt som pågår eller är under uppstart.

2009 blev vi det första svenska konsultföretag som blev medlem och har sedan dess bland annat investerat i flera projekt drivna av Världsnaturfonden, Naturarvet, Naturskyddsföreningen och Protect Our Winters.

Sedan starten har medlemmarna i 1% for the planet tillsammans investerat mer än 2,5 miljarder kronor till förmån för vår natur och har tillsammans åstadkommit stora förändringar inom flera områden.

Läs mer om 1% for the planet här.

Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation med klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter som de viktigaste arbetsområdena. Med Anders Zorn och Selma Lagerlöf som tidigare medlemmar och goda resultat år efter år känns det viktigt att investera i deras arbete.

Vår senaste investering gick till Protect Our Winters Sweden som samlar snösporten och arbetar för att den ska minska sin klimatpåverkan och bli en starkare röst i samhällsdebatten.

Miljöpolicy

Vi som arbetar på Tangaroa AB ser naturen som en stor inspirationskälla och en plats där vi löser problem och utvecklar oss själva och våra klienter.

För oss blir det därför självklart att göra vårt bästa för att värna om naturen. När vi utvecklar oss själva och vår verksamhet tar vi våra beslut med respekt för naturen. Vi ser naturförbättrande åtgärder som investeringar.

Vi ska därför

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer i miljöfrågor
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

Källsortering av avfall

Vi källsorterar allt vårt avfall.

Energisparåtgärder

Vi maximerar användningen av modern teknik för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Vi använder energisnåla datorer och lågenergilampor.

Miljöanpassade inköp

Vi beaktar alltid miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från bilar och bränslen till datorer och kopieringspapper

Miljökrav på våra leverantörer

Vi påverkar våra leverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning

Vi letar efter bästa möjliga bränsle och hittar åtgärder för att minska bränsleförbrukningen. Vi använder cykel, går till fots eller använder kollektiva färdmedel när det är möjligt. Vi klimatkompenserar alla flygresor.

Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer

Ägare och anställda i bolaget känner väl till våra miljömål. Vi informerar våra kunder om vårt miljöarbete. Vi har en ständig dialog med våra kunder och leverantörer om miljöförbättrande åtgärder.

Investeringar för en bättre värld

En procent av vår omsättning investerar vi i projekt som bidrar till en bättre värld. Vi är medlemmar i den internationella organisationen 1% for the planet och är vänföretag till Världsnaturfonden WWF.

Stockholm 2012-04-13