En procent för planeten

Som medlemmar i den internationella organisationen 1% for the Planet investerar vi minst 1% av den årliga omsättningen i olika projekt som bidrar till naturens bästa.

Yvon Chouinard, grundare och ägare av Patagonia, och Craig Mathews, ägare av Blue Ribbon Flies har byggt upp två framgångsrika företag och förstod tidigt att det var en god affär att skydda de naturresurser som gjorde dem framgångsrika i näringslivet. De grundade därför organisationen 1% for the Planet i USA 2002.

Idag har organisationen vuxit till en global rörelse med mer än 3400 medlemsföretag i 64 länder som alla förstår värdet av att skydda vår natur.

Som medlem väljer man själv vilka projekt man vill investera i. Organisationen bidrar med kunskaper om vilka projekt som pågår eller är under uppstart.

2009 blev vi det första svenska konsultföretag som blev medlem och har sedan dess bland annat investerat i flera projekt drivna av Världsnaturfonden, Naturarvet, Naturskyddsföreningen och Protect Our Winters.

Sedan starten har medlemmarna i 1% for the planet tillsammans investerat mer än 4,2 miljarder kronor till förmån för vår natur och har tillsammans åstadkommit stora förändringar inom flera områden.

Läs mer om 1% for the planet här.

Vår senaste investering gick till Protect Our Winters Sweden som samlar snösporten och arbetar för att den ska minska sin klimatpåverkan och bli en starkare röst i samhällsdebatten.

Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation med klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter som de viktigaste arbetsområdena. Med Anders Zorn och Selma Lagerlöf som tidigare medlemmar och goda resultat år efter år känns det viktigt att investera i deras arbete.

Miljöpolicy

Vi som arbetar på Tangaroa AB ser naturen som en stor inspirationskälla och en plats där vi löser problem och utvecklar oss själva och våra klienter.

För oss blir det därför självklart att göra vårt bästa för att värna om vår partner naturen. När vi utvecklar oss själva och vår verksamhet tar vi våra beslut med respekt för naturen. Vi ser naturförbättrande åtgärder som investeringar.

Vi ska därför:

  • ständigt öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer i miljöfrågor
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

Vi minskar vårt avfall till ett minimum och källsorterar det som ändå måste slängas.

Vi maximerar användningen av modern teknik för att till exempel minska användandet av papper för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Vi använder energisnål IT-teknik.

Vi beaktar alltid miljöaspekten vid inköp av produkter som används i verksamheten.

Vi påverkar våra leverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Vi letar konstant efter de mest miljövänliga energikällorna och hittar aktivt sätt för att minska vår förbrukning. Vi använder cykel, går till fots, åker skidor eller använder kollektiva färdmedel när det är möjligt. Vi klimatkompenserar alla flygresor.

På våra event och konferenser väljer vi, så långt det är möjligt, ekologisk-, krav- och fairtrademärkt mat.

Ägare och anställda i bolaget såväl som våra samarbetspartners känner väl till våra miljömål och höga ambitioner. Vi informerar våra kunder om vårt miljöarbete. Vi har en ständig dialog med våra kunder och leverantörer om miljöförbättrande åtgärder.

Vi investerar en procent av vår omsättning i projekt som bidrar till vår planet. Vi är medlemmar i den internationella organisationen 1% for the planet och har sedan 2009 bidragit till Världsnaturfonden WWF i Sverige och Internationellt, Naturskyddsföreningen, Naturarvet och Protect Our Winters Sweden, POW.

Tangaroa AB

Styrelsen

Stockholm 2022-04-08